UP    STRONA BIURA   
                                       


EUROPEJSKIE PROGRAMY
EDUKACYJNE

Udział w programach międzynarodowych, głownie w europejskich programach edukacyjnych jest jednym ze sposobów w jaki Uczelnia realizuje swą międzynarodową politykę i wspiera Jej Władze w rozwijaniu i podnoszeniu jakości współpracy międzynarodowej.

„Uczenie się przez całe życie” (LLP - The Lifelong Learning Programe) jest nowym programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego przewidzianym na lata 2007 – 2013. Jego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji.
W skład programu „Uczenie się przez całe życie” wchodzą cztery programy sektorowe:

  • COMENIUS
  • ERASMUS
  • LEONARDO DA VINCI
  • GRUNDTVIG

oraz Program Międzysektorowy i program Jean Monnet.


PRAKTYKI I PRACA SEZONOWA
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

W ramach obowiązkowej praktyki lub do pracy sezonowej w czasie wakacji i nie tylko, studenci i absolwenci mogą wyjechać do Wielkiej Brytanii i Holandii.

wejdź na stronę


STAŻE
DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Od 2005 roku Akademia Rolnicza w Lublinie współpracuje z Biurem The Ohio Program, które jest częścią Wydziału Rolniczego, największego uniwersytetu w USA – The Ohio State University (OSU) w Columbus.

wejdź na stronę

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie © 2007 - zgłoś uwagi do strony