Wymagane dokumenty

W celu przyjęcia do Studia niezbędne są następujące dokumenty:

  •  podanie-kwestionariusz  (pobierz)

  • dyplom (kopia) ukończenia studiów wyższych,

  • dwie fotografie

  • xero dowodu osobistego

  • Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej. Opłatę w kwocie 100 zł należy przekazać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr konta: 74 1140 1094 0000 5641 8500 1031 dopisując nazwę kierunku studiów. W przypadku nie uruchomienia danego kierunku studiów opłata rekrutacyjna jest zwracana kandydatowi.

Dokumenty można składać osobiście w Centrum Kształcenia Ustawicznego UP w Lublinie:

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Głęboka 31, pok. 216
tel. 081 445 66 30

lokalizacja

Wymagane dokumenty można również przesyłać pocztą na adres Studiów:

Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie

 ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

 

XVIII Edycja

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach XVIII Edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja studentów na kolejną XIX Edycję Studiów Podyplomowych rozpocznie się w czerwcu 2014 roku.

 Serdecznie zapraszamy na kolejną XIX Edycję

Partnerzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kształcenia Ustawicznego UP

Katedra Ekonomii i Zarządzania