Warunki finansowe

Wysokość opłaty została ustalona na poziomie 2500 zł:

  • wpisowe — 100 PLN

  • semestr — 1250 PLN ( 2 semestry 2500 PLN)

Opłaty należy wpłacać na konto:

74 1140 1094 0000 5641 8500 1031

 

Prosimy o wyraźne zaznaczenie w tytule opłaty nazwy:

 

Podyplomowe Studia Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie

XVIII Edycja

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach XVIII Edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja studentów na kolejną XIX Edycję Studiów Podyplomowych rozpocznie się się w czerwcu 2014 roku.

 Serdecznie zapraszamy na kolejną XIX Edycję

Partnerzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kształcenia Ustawicznego UP

Katedra Ekonomii i Zarządzania