Kontakt z nami

 

Dokumenty kandydatów przyjmuje i informacji szczegółowych udziela:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Głęboka 31, pok. 216
tel. 081 445 66 30, e-mail: cku@up.lublin.pl

 

Szczegółowe informacje na temat Studiów Podyplomowych można również uzyskać kontaktując się z Kierownikiem Studiów:

dr Marek Angowski

Katedra Ekonomii i Zarządzania, UP Lublin

ul. Dobrzańskiego 37, (pokój 27)

telefon (081) 461-00-61 w. 198  fax (081) 461-05-61

marek.angowski@up.lublin.pl

Adres do korespondencji

Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie

ul. Akademicka 13

20-950 LUBLIN

Informacje na temat Studiów Podyplomowych można również uzyskać w Sekretariacie Katedry Ekonomii i Zarządzania telefon (081) 461-05-61

XVIII Edycja

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach XVIII Edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja studentów na kolejną XIX Edycję Studiów Podyplomowych rozpocznie się w czerwcu 2014 roku.

 Serdecznie zapraszamy na kolejną XIX Edycję

Partnerzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kształcenia Ustawicznego UP

Katedra Ekonomii i Zarządzania