Przedmioty

Zajęcia na Podyplomowych Studiach Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie obejmują 240 godzin wykładów, ćwiczeń i seminariów.

W trakcie zajęć słuchacze uzyskują wiedzę z zakresu:

 • podstaw agrobiznesu,

 • marketingu produktów rolnych i żywnościowych,

 • technologii produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej)

 • badania rynku produktów rolnych i żywnościowych,

 • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,

 • planowania strategicznego,

 • rachunkowości rolniczej,

 • analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa agrobiznesu,

 • prawa gospodarczego i handlowego,

 • ekonomiki gospodarstw rolniczych,

 • funduszy strukturalnych,

 • zarządzania jakością w agrobiznesie,

 • mechanizmów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej,

 • komputerowego wspomagania decyzji,

 • komunikacji w biznesie.

XVIII Edycja

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach XVIII Edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja studentów na kolejną XIX Edycję Studiów Podyplomowych rozpocznie się w czerwcu 2014 roku.

 Serdecznie zapraszamy na kolejną XIX Edycję

Partnerzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kształcenia Ustawicznego UP

Katedra Ekonomii i Zarządzania