Informacje o Studiach Podyplomowych

Podyplomowe Studia Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie są kontynuacją Podyplomowego Studium Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie założonego w 1992 roku.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, osób aktywnych, dostrzegających potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Studia skierowane są również do osób, które nie posiadają wykształcenia rolniczego (lub kwalifikacji rolniczych) a chciałyby przejmować gospodarstwa rolne i korzystać ze środków pomocowych  Unii Europejskiej.

Słuchacze w trakcie zajęć mają możliwość poznania metod skutecznego zarządzania przedsiębiorstwami sektora agrobiznesu oraz uzupełnienia i poszerzenia kwalifikacji rolniczych.

Wykładowcami Studiów są doświadczeni wykładowcy uczelni wyższych takich jak m.in.:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • Katedra Ekonomii i Zarządzania

  • Katedra Ogólnej Uprawy Roślin

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

  • Wydział Ekonomiczny

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

  • Wydział Psychologii

oraz pracownicy lubelskich instytucji i fundacji zajmujących się rozwojem lokalnym i regionalnym oraz wspieraniem przedsiębiorczości.

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  wyposażonych w sprzęt audiowizualny oraz sprzęt komputerowy (w zależności od specyfiki przedmiotu).

Absolwent Studiów Podyplomowych Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie otrzymuje dyplom  ukończenia studiów podyplomowych (zgodny ze wzorem MNiSzW).

XVIII Edycja

Trwa rekrutacja na zajęcia w ramach XVIII Edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Marketingu i Zarządzania w Agrobiznesie.

Rekrutacja

Rekrutacja studentów na kolejnš XIX Edycję Studiów Podyplomowych rozpocznie się w czerwcu 2014 roku.

 Serdecznie zapraszamy na kolejną XIX Edycję

Partnerzy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wydział Agrobioinżynierii

Centrum Kształcenia Ustawicznego UP

Katedra Ekonomii i Zarządzania